logo
首页 - 库存查询 -
- 库存查询
XC9536-10VQG44C
型号: XC9536-10VQG44C
品牌: xilinx
批号: 2006+
封装: QFP-44
数量: 63
产品文档:
订购:

产品备注:

公司现货,原装热卖!

详细说明:

与XC9536-10VQG44C的相关库存:

 型号  品牌  批号  封装  备注
 XC9536-10VQG44C  xilinx  2006+  QFP-44  公司现货,原装热卖!
 XC9536-10VQG44C  xilinx  2006+  QFP-44  公司现货,原装热卖!

备案号:粤ICP备12052440号 | 企业邮局 | 网站管理 | 网站设计维护:库存软件

Copyright © 2012 Standard International ( Hongkong) Limited company. All Rights Reserved