logo
首页 - 库存查询 -
- 库存查询
XC4052XLA-09HQ160I
型号: XC4052XLA-09HQ160I
品牌: XILINX
批号: 04+
封装: QFP
数量: 10
产品文档:
订购:

产品备注:

公司现货,原装热卖!

详细说明:

与XC4052XLA-09HQ160I的相关库存:

 型号  品牌  批号  封装  备注
 XC4052XLA-09HQ160I  XILINX  04+  QFP  公司现货,原装热卖!
 XC4052XLA-09HQ160I  XILINX  04+  QFP  公司现货,原装热卖!

备案号:粤ICP备12078925号 | 企业邮局 | 网站管理 | 网站设计维护:库存软件

Copyright © 2012 Standard International ( Hongkong) Limited company. All Rights Reserved